Privacybeleid

Herzieningsdatum: 25 Maart 2022

Basisbeleid

Adventure, Inc. (hierna het "Bedrijf" genoemd) besteedt de grootste zorg aan de bescherming van persoonlijke informatie in overeenstemming met het volgende basisbeleid, in erkenning van de sociale verantwoordelijkheid om te voldoen aan de wettelijke wetten en voorschriften van Japan die van toepassing zijn op de bescherming van persoonlijke informatie en om persoonlijke informatie op een passende manier te beheren.


 • Naleving van Wetten, Voorschriften en Richtlijnen met Betrekking tot Persoonlijke Informatie
 • Het Bedrijf begrijpt het doel en de inhoud van de Wet op de Bescherming van Persoonlijke Informatie, gerelateerde wet- en regelgeving, richtlijnen opgesteld door relevante ministeries en agentschappen en dit Privacybeleid, en zal dergelijke wet- en regelgeving naleven, en zal alle redelijke inspanningen leveren om de en persoonlijke informatie te beschermen.
 • Oprichting van een Beheersysteem voor de Bescherming van Persoonlijke Gegevens
 • Het bedrijf zal ervoor zorgen dat zijn bestuurders en werknemers de details en het belang van de bescherming van persoonlijke informatie begrijpen en een managementsysteem opzetten voor de bescherming van persoonlijke informatie.
 • Verbetering van de Bescherming van Persoonlijke Informatie
 • Het bedrijf zal zich voortdurend inspannen om het juiste beheer en de bescherming van persoonlijke informatie te verbeteren en te waarborgen.
 • Snelle Reactie op Vragen en Klachten
 • Het bedrijf zal onmiddellijk reageren op verzoeken om openbaarmaking, correctie, toevoeging, opschorting van gebruik of verwijdering van persoonlijke informatie, uitoefening van rechten met betrekking tot de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming), en andere meningen en verzoeken met betrekking tot de verwerking van persoonlijke informatie. Het contactpunt voor vragen is zoals beschreven in clausule "11) Contact voor Privacybeleid" hieronder.
 • *GDPR verwijst naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU, die tot doel heeft persoonlijke informatie (gegevens) te beschermen binnen de Europese Economische Ruimte (EER), inclusief de Europese Unie (EU).

Beheer van Persoonlijke Informatie

In overeenstemming met het "Basisbeleid" zal het Bedrijf de wetten, voorschriften en andere normen met betrekking tot de bescherming van persoonlijke informatie naleven en dergelijke informatie op een gepaste manier beheren.

 • 1) Verwerving van Persoonlijke Informatie
 • Het bedrijf zal persoonlijke informatie op een passende en eerlijke manier verkrijgen door middel van de volgende methoden.
  • a) Informatie die rechtstreeks door gebruikers van skyticket wordt verstrekt via gebruikersregistratie, invoer van applicatie-informatie, telefonische of e-mailvragen en soortgelijke methoden
  • Informatie die moet worden verkregen omvat naam, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer, paspoortinformatie, naam van de transferagent (voor bank- of posttransferbetalingen), rekeninginformatie voor terugbetaling (annuleringsrestituties), informatie van begeleidende passagiers (naam, geslacht, geboortedatum, paspoortinformatie), lokale informatie voor overzeese vliegtickets, informatie over lokale accommodatie op bestemming, adres en verzekeringsbegunstigde informatie voor overzeese vliegtickets (reisverzekering tijdens reis), persoonlijke bezittingen wanneer aan boord gaan van een veerboot, grootte van het voertuig (auto/motorfiets) wanneer reizen inclusief instappen in het voertuig), slagen of mislukken van betalingen, betalingsgerelateerde informatie vereist door de betalingsinstantie afhankelijk van de door de gebruiker geselecteerde betalingsmethode, informatie vereist door elke dienstverlener voor terugbetalingen in geval van annulering en details van vragen.
   • *Alle creditcardinformatie die door gebruikers op skyticket is ingevoerd, wordt rechtstreeks naar creditcardmaatschappijen en fraudedetectiebedrijven gestuurd zonder door skyticket te gaan en het bedrijf verkrijgt, verifieert of bewaart dergelijke informatie niet
  • b) Het ontvangen van de bovenstaande informatie van een gebruiker van een derde partij op basis van de toestemming van de gebruiker
  • c) Automatisch opnemen en ophalen van informatie wanneer een gebruiker de skyticket-website bezoekt
  • Het bedrijf verzamelt informatie over individuen (persoonlijke informatie/persoonlijk identificeerbare informatie) zoals cookies, IP-adressen, advertentie-ID's (AAID/IDFA), apparaatinformatie en loginformatie met betrekking tot internetgebruik, zoals locatie-informatie en activiteitengeschiedenis. Wanneer een gebruiker persoonlijke informatie aan het bedrijf verstrekt, kan het bedrijf de persoonlijk identificeerbare informatie van de gebruiker koppelen aan de persoonlijke informatie van de gebruiker, waarbij dergelijke persoonlijk identificeerbare informatie ook als persoonlijke informatie zal worden beschouwd.
  • d) Relevante persoonlijke informatie ontvangen van derden die advertentietools gebruiken waarop is geklikt voordat gebruikers toegang kregen tot skyticket
  • Om de effectiviteit van advertenties te evalueren, verkrijgt het bedrijf persoonlijk relevante informatie, zoals informatie over advertenties waarop is geklikt voordat skyticket wordt bezocht via tools die worden beheerd door derden (klikdatum en geadverteerde site) en alleen als de gebruiker hiermee instemt. Beleid kan het bedrijf de verkregen persoonlijk relevante informatie gebruiken om de effectiviteit van de relevante advertenties te evalueren. De informatie zal worden gebruikt in combinatie met de persoonlijke informatie van de gebruiker door deze te matchen met de boekingsgegevens van de gebruiker en andere informatie. Dergelijke informatie zal worden beschouwd als persoonlijke informatie.
 • Persoonlijke informatie die door het bedrijf is verkregen, wordt verwijderd op een moment dat het redelijkerwijs niet langer nodig wordt geacht voor de normale bedrijfsvoering van het bedrijf.
 • 2) Doel van de Verwerving van Persoonlijke Informatie
 • Het bedrijf gebruikt persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden (zie "7) Gebruik van Cookies" voor details over het gebruik van cookies voor persoonlijk gerelateerde informatie). Het bedrijf is voornemens persoonlijke informatie te verkrijgen en zal het gebruiksdoel duidelijk vermelden wanneer deze rechtstreeks door de gebruiker schriftelijk of via skyticket of andere middelen wordt verstrekt. Het bedrijf zal persoonlijke informatie niet gebruiken buiten het bereik van het gebruiksdoel zonder eerst de voorafgaande toestemming van de gebruiker te verkrijgen.
  • a) Voor skyticket-lidmaatschapsregistratie, loyaliteitspuntenprogramma en andere skyticket-operationele doeleinden
  • b) Voor procedures zoals arrangementen, annuleringen en restituties voor reisdiensten (vluchten, hotels, autoverhuur, bussen, veerboten en tours) aangevraagd via de skyticket-website
  • c) Voor spoedgevallen contact opnemen met de gebruiker in geval van reisletsel, ziekte en/of andere calamiteiten tijdens de reisperiode
  • d) Voor reserverings- en annuleringsprocedures van eten en drinken (restaurant/afhaal) geboekt via skyticket
  • e) Voor het verwerken van optionele reisdiensten (verzekeringen en dergelijke) aangevraagd via skyticket
  • f) Voor het leveren van skyticket Premium Services
  • g) Voor de verzending van door gebruikers gekochte producten
  • h) Voor noodzakelijke communicatie met gebruikers met betrekking tot elk van de bovengenoemde services
  • i) Voor de verspreiding van e-mail, nieuwsbrieven en andere reclame- en promotieaanbiedingen voor producten en diensten die op skyticket worden aangeboden
  • j) Voor de analyse van de browsegeschiedenis, de gebruiksgeschiedenis en dergelijke van gebruikers om de doeltreffendheid van advertenties, marketing en dienstverbeteringen te bepalen
  • k) Voor het geven van antwoorden op adviezen, raadplegingen, klachten en andere mededelingen van gebruikers
  • l) Voor het gebruik van nationale en lokale overheid subsidieprogramma's
  • m) Voor onderzoek en reactie op systeem storingen en -fouten
  • n) Voor nalevingscontroles, monitoring, preventie, analyse en tegenmaatregelen tegen frauduleuze activiteiten en dergelijke
  • o) Voor het verstrekken van persoonlijke informatie aan derden zoals uiteengezet in clausule "5) Verstrekking van Persoonlijke Informatie aan Derden" hieronder
 • 3) Veilig Beheer van Persoonlijke Informatie
 • Het bedrijf heeft de volgende veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om lekkage, verlies, vernietiging of beschadiging van persoonlijke informatie te voorkomen en om persoonlijke informatie op een veilige manier op gepaste wijze te beheren.
  • a) Formuleren van basisbeleid
  • Vaststelling van een basisbeleid in het interne bedrijfsreglement met betrekking tot de omgang met persoonlijke informatie.
  • b) Disciplinaire voorschriften bij het beheer van persoonlijke informatie
  • Het bedrijf heeft interne voorschriften opgesteld met betrekking tot het beheer van persoonlijke informatie en stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat alle werknemers een goede kennis en begrip hebben van dergelijke voorschriften.
  • c) Implementatie van veiligheidsbeheerpraktijken in de organisatie
   • ⅰ) Ontwikkeling van een organisatiestructuur
   • Formulering van een specifieke afdeling voor het beheer en toezicht op alle zaken met betrekking tot de bescherming van persoonlijke informatie.
   • ⅱ) Handelen in overeenstemming met regels en voorschriften met betrekking tot de behandeling van persoonlijke informatie
   • Passende handelingen worden uitgevoerd in overeenstemming met de interne regels van het bedrijf voor de bescherming en behandeling van persoonlijke informatie.
   • ⅲ) Het onderhouden van een middel om de verwerkingsstatus van persoonlijke informatie te verifiëren
   • Uitvoeren van routinematige periodieke inspecties en interne audits.
   • ⅳ) Ontwikkeling van een systeem om te reageren op lekkage en andere incidenten met betrekking tot persoonlijke informatie
   • Het ontwikkelen van een handleiding voor het afhandelen van incidenten met betrekking tot persoonlijke informatie en het instellen van een incidentresponsteam in overeenstemming met deze handleiding.
   • ⅴ) Bewaken van de afhandelingsstatus en beoordelen van veiligheidsmaatregelen
   • Er worden regelmatig controles uitgevoerd op de status van de behandeling van persoonlijke informatie en veiligheidsmaatregelen worden herzien wanneer dit nodig wordt geacht.
  • d) Persoonlijk beveiligingsbeheer
  • Medewerkers worden regelmatig getraind in de bescherming van persoonlijke informatie.
  • e) Fysiek beveiligingsbeheer
   • ⅰ) Beheer van zones waar persoonlijke informatie wordt verwerkt
   • Gebieden waar persoonlijke informatie wordt verwerkt, worden gecontroleerd door IC-kaarten (Integrated Circuit).
   • ⅱ) Preventie van diefstal
   • Alle papieren documenten worden bewaard in kasten die zijn beveiligd met sloten.
   • ⅲ) Voorkomen van lekkage bij het overbrengen van elektronische media
   • Voor alle elektronische media zijn wachtwoorden ingesteld.
   • ⅳ) Verwijdering van persoonlijke informatie en verwijdering van apparaten en elektronische media
   • Alle elektronische media worden op een onherstelbare manier weggegooid.
  • f) Technisch beveiligingsbeheer
   • ⅰ) Toegangscontrole en voorkomen van onbevoegde externe toegang
   • WAF (Web Application Firewall) wordt gebruikt om illegale of ongeautoriseerde toegang te beperken.
   • ⅱ) Identificatie en authenticatie van accessor
   • Accessors zijn beperkt tot het noodzakelijke minimum en worden gecontroleerd door identiteitsgegevens (ID's).
   • ⅲ) Voorkomen van lekkage als gevolg van het gebruik van informatiesystemen
   • Versleuteling van gegevens die zijn opgeslagen in de database.
  • g) Identificatie van de externe omgeving
  • Er wordt regelmatig gecontroleerd op externe factorrisico's met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Het verstrekken van persoonlijke informatie aan buitenlandse derden is zoals uiteengezet in clausule 6) hieronder.
 • 4) Uitbesteding van Persoonlijke Informatie
 • Het bedrijf kan de verwerking van verkregen persoonlijke informatie geheel of gedeeltelijk overdragen voor zover dit nodig is voor het bereiken van het gebruiksdoel. Het bedrijf zal een geheimhoudingsovereenkomst aangaan die bepalingen bevat met betrekking tot de behandeling van persoonlijke informatie en zal al het nodige en passende toezicht uitoefenen op de ontvanger/uitbestede contractanten.
 • *Serviceproviders Uitbesteden: Ticketing-agenten, groothandels, websitebeheerders, rederijen, leveranciers van marketingtools en andere soortgelijke gerelateerde leveranciers.
 • 5) Verstrekking van Persoonlijke Informatie aan Derden
 • Het bedrijf zal persoonlijke informatie aan derden schriftelijk of met elektromagnetische middelen verstrekken in het kader van de hierboven vermelde gebruiksdoeleinden, zoals hieronder bepaald.
  • a) Verstrekking van persoonlijke informatie bij het boeken van reisdiensten
   • ⅰ) Doel van de voorziening
   • Voor het regelen van reisservices, ticketing, terugbetalingen van annuleringen en andere gerelateerde procedures
   • Om de aansprakelijkheid van het Bedrijf te verzekeren in het geval van een reiscontract, onkosten in het geval van een ongeval en andere soortgelijke gerelateerde verplichtingen
   • ⅱ) Te verstrekken persoonsgegevens
   • E-mailadres, naam, geslacht, geboortedatum, woonadres, telefoonnummer, nationaliteit, paspoortnummer, bijzonderheden van de boeking en andere informatie met betrekking tot de boekingsaanvraag
   • ⅲ) Voorzieningsbronnen
   • Elke dienstverlener voor reisdiensten (luchtvaartmaatschappijen, busmaatschappijen, veerbootmaatschappijen, accommodatiefaciliteiten, landexploitanten, reisorganisaties en andere relevante dienstverleners)
   • Reisverzekeringsmaatschappijen
  • b) Verstrekking van persoonlijke informatie bij reserveringen voor eten en drinken (restaurant/afhaal)
   • ⅰ) Doel van de voorziening
   • Procedures voor restaurants en afhaalreserveringen, annuleringen en andere gerelateerde diensten
   • Analyse van gebruik
   • ⅱ) Te verstrekken persoonsgegevens
   • E-mailadres, naam, telefoonnummer, reserveringsgegevens, geschiedenis van inkomende oproepen, oproepgegevens en andere relevante informatie die nodig wordt geacht
   • ⅲ) Voorzieningsbronnen
   • Restaurants gereserveerd voor elke boeking
   • Telefonische meldings- en analyseservicebedrijven
  • c) Verstrekking van persoonlijke informatie bij het boeken van optionele reisdiensten (bijv. reisverzekering)
   • ⅰ) Doel van de voorziening
   • Procedures voor het boeken van relevante diensten
   • ⅱ) Te verstrekken persoonsgegevens
   • E-mailadres, naam, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, ontvanger, boekingsgegevens en andere relevante informatie
   • ⅲ) Voorzieningsbronnen
   • Verzekeringsmaatschappijen en andere relevante dienstverleners
  • d) Persoonlijke gegevens van skyticket Premium Service-gebruikers
   • ⅰ) Doel van de voorziening
   • Inschrijving voor lidmaatschap van personeelsvoorzieningen
   • ⅱ) Te verstrekken persoonsgegevens
   • E-mailadres, naam, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, boekingsgegevens en andere relevante informatie
   • ⅲ) Voorzieningsbronnen
   • Aanbieders van personeelsbeloningen
  • e) Persoonlijke gegevens van betalingsdienstgebruikers
   • ⅰ) Doel van de voorziening
   • Betalingsverwerking en preventie van frauduleus kaartgebruik
   • ⅱ) Te verstrekken persoonsgegevens
   • Vliegticketinformatie, hotelinformatie, e-mailadres, naam, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, nationaliteit, paspoortnummer, IP-informatie (IP-adres, land- en plaatsnaam), apparaatinformatie (apparaat-ID, taal en gerelateerde informatie)
   • ⅲ) Voorzieningsbronnen
   • Betalingsverwerkende bedrijven, aanbieders van fraudedetectietools
  • f) Persoonsgegevens van gebruikers van subsidieprogramma's
   • ⅰ) Doel van de voorziening
   • Subsidieprogramma aanvragen
   • ⅱ) Te verstrekken persoonsgegevens
   • Aanvraaggegevens, naam, woonplaats (prefectuur en stad) en andere relevante informatie
   • ⅲ) Voorzieningsbronnen
   • Nationale en lokale autoriteiten
  • Het bedrijf zal geen persoonlijke informatie aan derden verstrekken behalve in de voorgaande omstandigheden, behalve in de hieronder vermelde gevallen.
  • • Wanneer de toestemming van het individu vooraf is verkregen
  • • Wanneer wettelijk vereist
  • • Wanneer openbaarmaking noodzakelijk is voor de bescherming van het leven, lichaam en/of eigendom van een persoon en het rechtstreeks verkrijgen van toestemming van de persoon niet mogelijk is
  • • Wanneer openbaarmaking specifiek vereist is om de volksgezondheid te verbeteren of om het welzijn van kinderen te beschermen en het rechtstreeks verkrijgen van toestemming van het individu niet mogelijk is
  • • Wanneer het nodig is om samen te werken met een nationale instantie, een lokale overheid en/of een persoon of entiteit die door een nationale organisatie of een lokale overheid is belast met het uitvoeren van door wet- en regelgeving voorgeschreven zaken en het verkrijgen van de toestemming van de persoon waarschijnlijk wordt geacht de uitvoering van de betreffende zaken te belemmeren
 • 6) Verstrekking van Persoonlijke Informatie aan Derden in Het Buitenland
  • a) Het bedrijf kan persoonlijke informatie verstrekken of toevertrouwen aan een derde partij in het buitenland in elk van de hieronder vermelde omstandigheden.
   • ⅰ) Wanneer de dienstverlener van de reisdienst of eet- en drinkgelegenheid die de gebruiker heeft geboekt een derde is in het buitenland
   • ⅱ) Wanneer het bedrijf de verwerking van verkregen persoonlijke informatie geheel of gedeeltelijk overdraagt aan een derde partij in het buitenland voor zover dit nodig is om het gebruiksdoel mogelijk te maken
   • Wanneer een gebruiker buitenlandse reisdiensten of eet- en drinkgelegenheden aanvraagt via skyticket, kunnen afspraken worden gemaakt via overzeese groothandelaren in de Europese Unie, de Verenigde Staten van Amerika of Zuid-Korea (het bedrijf zorgt voor het nodige en passende toezicht op ontvangers na het sluiten van geheimhoudingsovereenkomsten die clausules bevatten met betrekking tot de omgang met persoonlijke informatie)
  • b) Het bedrijf zal de voorafgaande toestemming van een gebruiker verkrijgen bij het verstrekken van persoonlijke informatie aan een derde partij in het buitenland, inclusief consignatietransacties, behalve in het buitenland (*1) waar de derde partij een systeem heeft voor de bescherming van persoonlijke informatie dat is gelijk aan die geïmplementeerd in Japan.
  • c) Informatie over de bescherming van persoonsgegevens van derden in het buitenland.
   • ⅰ) Als de persoonlijke informatie van een gebruiker wordt verstrekt of opgedragen aan een derde partij in het buitenland, zijn de details met betrekking tot de bescherming van persoonlijke informatie in dat buitenland beschikbaar in de enquêteresultaten van de Personal Information Protection Commission (https://www.ppc.go.jp/en/legal/). Specifieke namen van landen waarnaar informatie zal worden verstrekt of waartoe opdracht wordt gegeven, zijn te vinden in de bevestigingsmail voor de reisservice of reserveringen voor eten en drinken die de gebruiker heeft aangevraagd of op "Mijn pagina" van deze website of door contact op te nemen met de contactpersoon vermeld in "11) Contact voor Privacybeleid".
   • ⅱ) Persoonlijke informatie kan worden verstrekt aan landen die niet zijn opgenomen in de resultaten van het onderzoek door de Personal Information Protection Commission. Raadpleeg "11) Contact voor Privacybeleid" hieronder als een onderzoek noodzakelijk is.
    • *1) Landen die onderworpen zijn aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU) en het Verenigd Koninkrijk (door de Personal Information Protection Commission aangewezen als een vreemd land met een systeem voor de bescherming van persoonsgegevens dat gelijkwaardig is aan het beschermingsniveau in Japan)
    • *Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië , Spanje, Zweden, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk
 • 7) Gebruik van Cookies
 • Het Bedrijf gebruikt cookies om de goede werking van diensten te verzekeren en/of om onze gebruikers meer gemak en tevredenheid te bieden.
 • Cookies zijn informatie die door de browser van de gebruiker wordt opgeslagen op computers, mobiele telefoons en andere apparaten van de website van het bedrijf.
 • Het bedrijf gebruikt cookies voornamelijk voor de hieronder beschreven doeleinden.
  • • Sla eerdere zoekopdrachten en aangepaste weergave-instellingen van gebruikers op
  • • Automatische authenticatie van gebruikersaccounts en opslag van inloggegevens
  • • Analyseer de gebruiksstatus van onze services door gebruikers met als doel verbeterde services te bieden
 • Het bedrijf gebruikt Google Analytics van Google LLC om de gebruiksstatus van onze services te begrijpen en te analyseren om onze gebruikers handige en gebruiksvriendelijke services te bieden.
 • Wanneer een gebruiker toegang krijgt tot onze diensten, kan zijn of haar webbrowser automatisch informatie zoals het adres van de bezochte pagina en het IP-adres naar Google LLC verzenden. Google kan ook cookies in uw browser plaatsen om gegevens te verzamelen of bestaande cookies uit te lezen. Deze informatie wordt alleen gebruikt om het gebruik van de site te analyseren en te verbeteren en om andere diensten aan te bieden. Dergelijke informatie bevat geen persoonlijke identificatiegegevens.
 • De wijze van verzameling en het gebruik van toegangsinformatie door Google LLC wordt beheerst door de Google Analytics Servicevoorwaarden en het Google Privacybeleid (Privacy & Voorwaarden). Gebruikers kunnen het verzamelen van informatie (gegevens) uitschakelen door de "Google Analytics Opt-out Browser Add-on" in hun browser te installeren.
 • 8) Uitoefening van GDPR-rechten (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
 • Gebruikers die ingezetenen zijn van EU-lidstaten en onderworpen zijn aan de GDPR en die hun rechten onder de GDPR willen uitoefenen, moeten een eerste contact opnemen met het contactadres vermeld in clausule "11) Contact voor Privacybeleid" hieronder.
 • Gebruikers kunnen een beroep doen op de toezichthoudende autoriteiten als ze ontevreden zijn over de verwerking van hun persoonlijke gegevens door het bedrijf.
 • 9) Herzieningen van dit Beleid
 • Het bedrijf behoudt zich het recht voor om zijn privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen om het juiste beheer en de bescherming van persoonlijke informatie (gegevens) te verbeteren. Eventuele wijzigingen worden op de website van het bedrijf gemeld en gebruikers wordt aangeraden het bijgewerkte privacybeleid te raadplegen.
 • 10) Verzoeken om Openbaarmaking van Persoonlijke Informatie
 • Gebruikers die op de hoogte willen worden gebracht van het gebruiksdoel van hun persoonlijke informatie die door het bedrijf wordt bewaard, om deze openbaar te maken, om de inhoud te corrigeren, toe te voegen of te verwijderen, om het gebruik ervan te stoppen en/of om de verstrekking ervan aan derden te wissen of stop te zetten, zal door de nodige procedures worden geleid en kan contact opnemen met de contactpersoon voor persoonlijke informatie voor vragen zoals beschreven in clausule 11) hieronder. De nodige maatregelen zullen onverwijld worden genomen in overeenstemming met de wet en onze statuten. Niettegenstaande het voorgaande zal, in het geval dat aan het verzoek geheel of gedeeltelijk niet kan worden voldaan, de reden(en) aan de gebruiker(s) worden meegedeeld.
 • 11) Contact voor Privacybeleid
 • Voor alle vragen met betrekking tot dit privacybeleid, verzoeken om openbaarmaking, uitoefening van rechten onder de GDPR en/of andere opmerkingen of verzoeken met betrekking tot de behandeling van persoonlijke informatie, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactadressen.